Aktuální a doplňující informace k doporučeným podobám tlumočnické a překladatelské pečeti podle vyhlášky č. 506/2020 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Dokumenty doporučené podoby tlumočnické pečeti a překladatelské pečeti, které odpovídají nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2021. Doporučené vzory pečetí nejsou pro tlumočníky a překladatele závazné, pečeti však musejí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 20 a 21 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti.

Vyobrazení doporučených podob pečetí je doplněno aktualizovanými informacemi včetně stanoviska ministerstva k profesnímu označení soudní tlumočník a soudní překladatel v textu pečetí. 

V souvislosti s novými pečetěmi ministerstvo sděluje:

  1. Soudní tlumočníci a soudní překladatelé jmenovaní podle zákona
    č. 36/1967 Sb. nemají při výměně pečetí povinnost odevzdat dříve užívanou tlumočnickou pečeť ministerstvu (ani krajskému soudu), je však nezbytné, aby zabránili jejímu zneužití, a to přednostně fyzickou destrukcí.
  2. Ti soudní tlumočníci a soudní překladatelé jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., kteří oznamují ukončení tlumočnické činnosti a pokračují v činnosti překladatelské, jsou však podle § 14 odst. 5 zákona č. 354/2019 Sb. povinni odevzdat dříve užívanou tlumočnickou pečeť ministerstvu bez zbytečného odkladu po zániku tlumočnického oprávnění. (Průkaz tlumočníka si naopak ponechají do doby jeho pozdější výměny.)
  3. Soudní tlumočníci a soudní překladatelé nemají povinnost zasílat ministerstvu otisky nově zhotovených pečetí.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.