Dohledové sdělení k odměňování tlumočníků ruštiny a ukrajinštiny (aktualizované znění)

Vzhledem k naléhavé potřebě zajištění velikého množství tlumočení a překladů z a do ukrajinského a ruského jazyka způsobenou přílivem válečných uprchlíků z území Ukrajiny, vydalo Ministerstvo spravedlnosti dohledové sdělení ke stanovování odměn za tlumočení a překlady ve ztížených podmínkách. V něm je obsažena i část doporučující povahy, v rámci níž ministerstvo doporučuje orgánům veřejné moci přibírajícím a ustanovujícím soudní tlumočníky a soudní překladatele přiznávat zvýšení hranice sazby odměny za tlumočnické a překladatelské úkony o 30%. 

Úplné znění aktualizovaného dohledového sdělení naleznete na webu v sekci Dokumenty, nebo přímo pod tímto odkazem https://tlumocnici.justice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Dohledove_sdeleni_k_odmenovani_tlumocniku_rustiny_a_ukrajinstiny.pdf.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.