Dohledový benchmark k připojování tlumočnických pečetí na notářské zápisy

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Tlumočníci a překladatelé, pod záložkou Dokumenty, další dohledový benchmark, tj. dohledové sdělení, jehož účelem je zvýšit transparentnost dohledové praxe a právní jistotu dotčených subjektů. Zveřejněný benchmark č. 3/2021 se vyjadřuje k otázce připojování tlumočnických pečetí na notářské zápisy.

(Pro odstranění pochybností ministerstvo sděluje, že benchmarky jsou vydávány v jedné číselné řadě v rámci celého odboru insolvenčního
a soudních znalců, proto jejich číslování z pohledu dohlížených subjektů,
tj. tlumočníků, překladatelů, znalců, insolvenčních správců a dalších osob nemusí vždy navazovat.)

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.