Dohledový benchmark k vyúčtování dalšího vyhotovení překladu

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Tlumočníci a překladatelé, pod záložkou Dokumenty, první z tzv. dohledových benchmarků týkajících se výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Jedná se o první metodický materiál z nově koncipované řady dohledových sdělení, která budou vyjadřovat přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám aplikační praxe s cílem přispět k  naplnění zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí.

Účelem dohledových benchmarků je zvýšit transparentnost dohledové praxe a právní jistotu dotčených subjektů. Zveřejněný benchmark č. 1/2021 se vyjadřuje k otázce vyúčtování dalšího vyhotovení dříve provedeného překladatelského úkonu ve smyslu § 5 vyhlášky č. 507/2020 Sb.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.