Evidence tlumočnických a překladatelských úkonů (evidence úkonů) nahrazuje písemně, popř. elektronicky vedený tlumočnický deník, a to s účinností od 1. 1. 2021. Do 31. 12. 2020 jsou tlumočníci povinni vést tlumočnický deník dosavadním způsobem, tzn. v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Do evidence úkonů budou soudní tlumočníci a soudní překladatelé přistupovat vzdáleně prostřednictvím přihlašovacích údajů, které jim budou přiděleny.

Další informace o způsobu vedení evidence úkonů naleznete zde.

Zpět na hlavní stránku

Evidence

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.