Vedení evidence

Evidence tlumočnických a překladatelských úkonů („evidence úkonů“)

Poznámka: kde se dále v textu hovoří o tlumočníkovi a tlumočnickém úkonu, rozumí se tím i překladatel a překladatelský úkon.

 • je informační systém veřejné správy
 • je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • nahrazuje povinnost vést tlumočnický deník
 • obsahuje převážně neveřejné údaje o jednotlivých tlumočnických úkonech provedených tlumočníkem
 • obsahuje veřejné údaje o celkovém počtu tlumočnických úkonů provedených tlumočníkem v jednotlivých letech a o celkovém počtu zadaných, dosud tlumočníkem neprovedených tlumočnických úkonů
 • je spravována Ministerstvem spravedlnosti

Tlumočník je povinen zapsat do evidence úkonů

do 5 pracovních dnů ode dne zadání tlumočnického úkonu nebo ode dne, kdy nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu váže, následující údaje: (§ 28 odst. 3 ZSTSP)

 1. a) den zadání;
 2. b) den provedení, případně den vysvětlení nebo doplnění tlumočnického úkonu;
 3. c) předmět tlumočnického úkonu;
 4. d) zdrojový a cílový jazyk, ve kterém má být proveden tlumočnický úkon;
 5. e) označení zadavatele;
 6. f) termín, případně prodloužený termín pro provedení tlumočnického úkonu;
 7. g) příslušné jednací číslo orgánu veřejné moci;
 8. h) počet hodin tlumočení nebo počet normostran překladu;
 9. i) údaj o vyúčtované a přiznané odměně a náhradách.

Shora uvedené údaje jsou neveřejné.

Další údaje vedené Ministerstvem spravedlnosti v evidenci úkonů pro každého tlumočníka: (§ 28 odst. 4 ZSTSP)

 1. a) celkový počet provedených tlumočnických úkonů zadaných orgány veřejné moci v jednotlivých letech;
 2. b) celkový počet provedených tlumočnických úkonů zadaných ostatními zadavateli v jednotlivých letech;
 3. c) celkový počet provedených tlumočnických úkonů v jednotlivých letech;
 4. d) počet zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů zadaných orgány veřejné moci;
 5. e) počet zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů zadaných ostatními zadavateli;
 6. f) celkový počet zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů.

Shora uvedené údaje jsou neveřejné s výjimkou údajů pod písmenem c) a f), které jsou veřejné.

Podrobnosti o způsobu vedení evidence úkonů stanoví vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.