Informace k apostilování a superlegalizaci úředně ověřených překladů

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje na změnu úřední praxe ověřování soudních tlumočníků a překladatelů pro účely použití překladů v zahraničí. V souvislostí s účinností zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích již nadále nebude možné opatřit vyhotovený překlad (příp. písemný tlumočnický úkon) doložkou ověřující zápis tlumočníka či překladatele v seznamu, což odpovídalo praxi krajských soudů do 31. prosince 2020.

Má-li být úředně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem. Po spuštění nového Seznamu tlumočníků a překladatelů, které se očekává ve druhém pololetí roku 2021, bude možné apostilace či superlegalizace docílit také pořízením výpisu z tohoto seznamu a jeho připojením k překladu. Výpis ze Seznamu tlumočníků a překladatelů bude moci být spojen s překladem pouze překladatelem. Podpis tlumočníka a výpis ze seznamu musejí být ověřeny notářem, nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu k cizině. Listiny ověřené a podepsané notářskými tajemníky či notářskými koncipienty nemohou být následně ověřeny pro použití v cizině.

Podpisy tlumočníka či překladatele opatřené notářskou doložkou budou následně ověřovány na Ministerstvu spravedlnosti na adrese Na Děkance 3, 128 10 Praha 2. Ověřování listin se bez předchozí rezervace provádí v pondělí a středu 8:00 – 12:00 hod. a 13:30 – 17:00 hod. V úterý a čtvrtek se ověřování provádí pouze po předchozí online rezervaci termínu (více informací naleznete zde).