Informace k apostilování a superlegalizaci úředně ověřených překladů

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje na změnu úřední praxe ověřování soudních tlumočníků a překladatelů pro účely použití překladů v zahraničí. V souvislostí s účinností zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích již nadále nebude možné opatřit vyhotovený překlad (příp. písemný tlumočnický úkon) doložkou ověřující zápis tlumočníka či překladatele v seznamu, což odpovídalo praxi krajských soudů do 31. prosince 2020.

Má-li být úředně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem. Po spuštění nového Seznamu tlumočníků a překladatelů, které se očekává ve druhém pololetí roku 2021, bude možné apostilace či superlegalizace docílit také pořízením výpisu z tohoto seznamu a jeho připojením k překladu. Výpis ze Seznamu tlumočníků a překladatelů bude moci být spojen s překladem pouze překladatelem. Podpis tlumočníka a výpis ze seznamu musejí být ověřeny notářem, nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu k cizině. Listiny ověřené a podepsané notářskými tajemníky či notářskými koncipienty nemohou být následně ověřeny pro použití v cizině.

Podpisy tlumočníka či překladatele opatřené notářskou doložkou lze následně v závislosti na zemi, v níž má být překlad předložen, opatřit:

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.