Informace k apostilování a superlegalizaci úředně ověřených překladů

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dopis adresovaný soudním tlumočníkům a překladatelům ve věci provádění tlumočnických a překladatelských úkonů pro účely jejich použití v zahraničí [k dispozici zdeDopis náměstkyně MSp ČR soudním tlumočníkům a překladatelům (ověřování)]. Uvedeným dopisem ministerstvo informuje soudní tlumočníky a překladatele, že nadále již nebude možné opatřit vyhotovený překlad (příp. písemný tlumočnický úkon) doložkou ověřující zápis tlumočníka či překladatele v seznamu, což odpovídalo praxi krajských soudů do 31. prosince 2020.

Je-li vyhotovovaný překlad určen pro použití v zahraničí, resp. vyžaduje-li takový překlad ověření prostřednictvím apostily či superlegalizace, nově bude možné apostilace či superlegalizace překladu docílit pouze úředním (notářským) ověřením podpisu tlumočníka či překladatele na tlumočnické či překladatelské doložce, od spuštění Seznamu tlumočníků a překladatelů pak též pořízením výpisu z tohoto seznamu, který budou vydávat notáři. Podpis tlumočníka a výpis ze seznamu musejí být ověřeny notářem, nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu k cizině. Listiny ověřené a podepsané notářskými tajemníky či notářskými koncipienty nemohou být následně ověřeny pro použití v cizině.

V případě pořízení výpisu ze Seznamu tlumočníků a překladatelů může tlumočník či překladatel na požádání zadavatele spojit takový výpis s překladatelským či písemným tlumočnickým úkonem. Upozorňujeme, že pořizování výpisů není v současné době z technických důvodů možné a až do spuštění seznamu je nutné úřední ověření podpisu tlumočníka či překladatele.

Podpisy tlumočníka či překladatele opatřené notářskou doložkou budou následně ověřovány na Ministerstvu spravedlnosti na adrese Na Děkance 3, 128 10 Praha 2. Ověřování listin se bez předchozí rezervace provádí v pondělí a středu 8:00 – 12:00 hod. a 13:30 – 17:00 hod. V úterý a čtvrtek se ověřování provádí pouze po předchozí online rezervaci termínu. (více informací naleznete zde).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.