Ministerstvo spravedlnosti spouští nový seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů

Ministerstvo spravedlnosti spustí dne 27. 6. 2022 nový seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů a současně i nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Jedná se o informační systémy veřejné správy, které nahradí dosavadní evidenci znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů.

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, předpokládal spuštění nových elektronických seznamů již k datu 1. 1. 2021. Z řady důvodů, zejména s ohledem na povahu zadávacího řízení, technickou náročnost a nutnost zajištění kompatibility a integrace s dalšími nově vyvíjenými systémy v rámci elektronického prostředí, dochází ke zprovoznění seznamu s časovým odstupem.

V porovnání s dosavadní evidencí poskytne nový seznam vyšší uživatelský komfort a zpřístupní veřejnosti podstatně větší rozsah údajů o zapsaných subjektech. Tlumočníky a překladatele bude možno vyhledávat podle jména, jazyka, sídla, identifikačního čísla a dalších parametrů. U jednotlivých zapsaných subjektů jsou pak jako veřejné vedeny další dosud neveřejné údaje, například údaj o datu a délce pozastavení činnosti nebo datu a důvodu zániku oprávnění.

Nový seznam obsahuje i další funkcionality. Umožní pořizování výpisů s údaji o zapsaných subjektech a v souladu s požadavky tlumočnického zákona poskytne každému zapsanému tlumočníkovi a překladateli přístup ke všem o nich zapsaným údajům. K přístupu je nutné prokázat elektronickou identitu prostřednictvím přihlášení k datové schránce tlumočníka nebo překladatele.

Seznamy budou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese https://seznat.justice.cz. Stávající odkaz na dosavadní evidenci znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů bude přesměrován.

Pro práci s novým seznamem je na shora uvedené adrese pro uživatele připravena nápověda (pravý horní roh) a odpovědi na časté dotazy (spodní černá lišta).

V případě výskytu technických obtíží při práci se seznamem je možné se na ministerstvo obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře (spodní černá lišta).

Druhá část systému, kterou tvoří elektronická evidence tlumočnických a překladatelských úkonů, bude podle stávajícího harmonogramu ministerstva nasazena na přelomu tohoto roku.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.