Novela vyhlášky o odměně a náhradách soudních tlumočníků a překladatelů byla zveřejněna ve Sbírce zákonů

Dne 2. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 369/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.

Novela zejména ruší rozmezí sazby odměny za tlumočnický a překladatelský úkon a zvyšuje odměny tlumočníků a překladatelů. Nově stanoví, že tlumočníkovi náleží za tlumočnický úkon mimosmluvní odměna v jednotné sazbě 750 Kč za každou hodinu tlumočení a překladateli náleží za překladatelský úkon mimosmluvní odměna v jednotné sazbě 550 Kč za každou započatou normostranu přeloženého textu. Sazba odměny za tlumočnický nebo překladatelský úkon provedený za použití komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob se zvyšuje o 10%. Dále je upravena možnost zvýšení sazby odměny za tlumočnický úkon až o 30%, pokud úkon vyžaduje rozsáhlou nebo náročnou přípravu.

Nově je rovněž upraveno, že odměna tlumočníka a překladatele za kontrolu shody zdrojového projevu s cílovým projevem provedenou za účelem vypracování dalšího vyhotovení písemného tlumočnického úkonu nebo překladatelského úkonu je zahrnuta v odměně za vypracování prvního vyhotovení úkonu. Zároveň je stanoveno, že tlumočníkovi a překladateli náleží za veškeré hotové výdaje vynaložené při vypracování dalšího vyhotovení písemného tlumočnického úkonu nebo překladatelského úkonu náhrada ve výši 30 Kč za každou hodinu nebo normostranu, podle které se určuje odměna za první vyhotovení úkonu.

Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023. Podle přechodného ustanovení novely se odměna za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti zadané před datem 1. 1. 2023 vyúčtuje a určí podle vyhlášky č. 507/2020 Sb. ve znění účinném před datem 1. 1. 2023. Totéž platí pro náhradu nákladů účelně vynaložených k provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu zadaného před datem 1. 1. 2023.

Znění novely je dostupné zde: Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.