Opakovaná výzva k přihlášení do datových schránek tlumočníků a překladatelů

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra dne 3. 9. 2021 se do datové schránky dosud nepřihlásilo 1 039 soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Většině těchto osob (958) byla datová schránka zpřístupněna v důsledku tzv. fikce doručení (jde o náhradní doručení, k němuž dochází uplynutím 10 dnů od oznámení o uložení poštovní zásilky s přístupovými údaji na poště). Zpřístupnění datové schránky si lze ověřit v seznamu držitelů datových schránek na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/search  

Je nutné připomenout, že datové zprávy zaslané soudy, policií, Ministerstvem spravedlnosti a dalšími orgány veřejné moci do zpřístupněné datové schránky se považují za doručené 10. dnem po dodání do datové schránky, bez ohledu na to, zda si adresát zprávu z datové schránky vyzvedl či nikoliv. Nevybírání písemností zaslaných do profesní datové schránky tak může mít pro tlumočníka a překladatele závažné právní důsledky.

Ministerstvo spravedlnosti proto opakovaně a naléhavě vyzývá tlumočníky a překladatele, aby se do svých profesních datových schránek bezodkladně přihlásili. V případě, že přístupové údaje neobdrželi, musejí se aktivně zajímat o jejich náhradní doručení a za tímto účelem kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra na tel. č. 954 200 200, nebo navštívit kterékoliv kontaktní místo Czech POINT. Do datové schránky lze též vstoupit pomocí služby eIDENTITA.CZ – viz informace uvedené zde: https://www.datoveschranky.info/doplnkove-sluzby/prihlasovaci-metody/prihlaseni-eidentita

Zbývajícím nepřihlášeným tlumočníkům a překladatelům (81) se nepodařilo přístupové údaje vůbec doručit, zpravidla proto, že na adrese tlumočníka či překladatele uvedené v registru osob (ROS) je adresát neznámý. I na tyto osoby Ministerstvo spravedlnosti apeluje, neboť k výkonu profese podle platné právní úpravy je nezbytné mít funkční profesní datovou schránku. Dotčení tlumočníci a překladatelé nechť rovněž kontaktují Ministerstvo vnitra na tel. č. 954 200 200 nebo navštíví kterékoliv kontaktní místo Czech POINT a zajistí si zpřístupnění datové schránky.

Podrobnosti k datovým schránkám soudních tlumočníků a soudních překladatelů jsou uvedeny zde: https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-soudni-tlumocnici-a-soudni-prekladatele

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.