Organizační opatření ve věci vstupní zkoušky tlumočníka dne 18. a 20. 1. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním vstupní zkoušky tlumočníka dne 18. 1. 2022 a dne 20. 1. 2022 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 14. 1. 2022, č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN, účinného ode dne 17. 1. 2022 byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, splňovat jednu z následujících podmínek:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním zkoušky, jde‑li o

  1. osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci [tato skutečnost se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), nebo lékařským potvrzením]; nebo
  2. osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
    i. od dokončeného očkovacího schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
    ii. v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky; nebo

(2) předložit certifikát o provedeném očkování, přičemž očkování bylo ukončeno (tj. byla aplikovaná druhá dávka v případě dvoudávkového schématu, resp. aplikovaná dávka u jednodávkového schématunejméně 14 dní před konáním zkouškynebo

(3) prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž již uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Na oba výše uvedené termíny zkoušek nebylo Ministerstvem spravedlnosti pozváno tolik účastníků, aby celkový počet osob přítomných v jeden čas na jenom místě přesáhl 20 osob, tudíž bude umožněno vykonání zkoušky i osobám, které případně nesplňují ani jednu z výše uvedených podmínek, nicméně důrazně doporučujeme, aby uchazeči výše uvedené podmínky splňovali.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst) kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 212.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.