Pracovní skupina pro tlumočnickou a překladatelskou činnost

Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Odboru insolvenčního a soudních znalců, jakožto aplikačního útvaru, zřídilo počátkem roku 2021 Pracovní skupinu pro tlumočnickou a překladatelskou činnosti, jejímiž členy jsou následující zástupci tlumočníků a překladatelů:

·         PhDr. Ilona Šprcová, MBA

·         Mgr. Edita Jiráková, Ph.D.

·         Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.

·         Mgr. Ina Maertens

·         Mgr. Jiří Kocourek

·         Mgr. Bc. Pavel Mašarák

·         Dagmar De Blasio Denčíková

·         Mgr. Michal Chuchút, LL.M.

S ohledem na to, že metodická činnost v oblasti tlumočnické a překladatelské vyžaduje vhled do praktických aspektů provádění tlumočnických a překladatelských úkonů, jakožto i do praktické realizace dalších povinností, je primárním účelem pracovní skupiny asistovat aplikačnímu útvaru ministerstva při metodické činnosti.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.