Pracujeme na novém tlumočnickém portálu

Stále zlepšujeme. Ministerstvo spravedlnosti aktuálně pracuje na novém tlumočnickém portálu. Jedná se o pilotní projekt přetvoření všech webů justice, jejichž cílem je reflektovat zájmy a potřeby jednotlivých uživatelů.

V této souvislosti se budou zástupci ministerstva, nebo jeho dodavatelé, obracet na jednotlivé vybrané tlumočníky a překladatele v rámci prováděné analýzy. Předem děkujeme za spolupráci.