Právní informační systémy

Ministerstvo umožní uchazečům si před zahájením zkoušky vyzkoušet právní informační systémy (ASPI a CODEXIS), jimiž je výpočetní technika (počítače), na niž budou uchazeči zkoušku skládat, vybavena.

Způsob, jak právní informační systémy základní rovině používat, bude předmětem úvodní prezentace na začátku samotné zkoušky.