Přípustné specializace

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, upravuje možnost zápisu specializace, jakožto veřejného údaje, do seznamu tlumočníků a překladatelů.  

V době platnosti staré právní úpravy (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) chybělo koncepční pojetí specializací tlumočnické činnosti, kdy fakticky neexistoval jednotící prvek umožňující stanovit quasi taxativní výčet specializací podle odborné terminologie jednotlivých oblastí. To vedlo k věcné i formulační roztříštěnosti zapisovaných specializací, přičemž mnohdy má konkrétní specializaci zapsanou pouze jediný tlumočník. Oproti popsanému stavu vychází koncepce nové úpravy z toho, že specializace jsou vázány na typy tlumočení s ohledem na zvláštní dovednost tlumočníka. Ministerstvo spravedlnosti problematiku specializací opakovaně diskutovalo se zástupci soudních tlumočníků a překladatelů. Na základě těchto jednání dospělo k závěru, že relevantními jsou pouze následující specializace:

  • tlumočení projevů zprostředkovaných audio-vizuálním přenosem
  • tlumočení projevů z nahrávky.

S ohledem na výše uvedené proto Ministerstvo spravedlnosti, bez širší odborné diskuze, již zápis jiných než zde uvedených specializací provádět nebude.  

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.