Prodloužení přechodného období v souvislosti s provozem elektronické evidence tlumočnických a překladatelských úkonů

Aktualitou uveřejněnou na tlumočnickém portálu dne 7. 12. 2022 Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) 

  • oznámilo zprovoznění elektronické evidence tlumočnických a překladatelských úkonů,  
  • informovalo soudní tlumočníky a soudní překladatele o povinnosti zapisovat tlumočnické a překladatelské úkony do elektronické evidence, a
  • vyhlásilo přechodné období do 30. 6. 2023.

Podstatou přechodného období bylo upuštění od výkonu dohledových pravomocí ze strany ministerstva. Přechodné období bylo v souladu s principy dobré správy vyhlášeno za účelem zajištění plynulého vstupu do prostředí elektronické evidence tlumočnických a překladatelských úkonů bez obav uživatelů z možného postihu za případná pochybení a nedostatky při provádění zápisů do evidence úkonů.

S ohledem na objektivní okolnosti, které v prvním pololetí tohoto roku měly dopad na plynulý provoz elektronické evidence, se ministerstvo rozhodlo prodloužit původně stanovené více než půlroční trvání přechodného období do konce letošního roku.

Ministerstvo tímto oznamuje prodloužení přechodného období do 31. 12. 2023.

Prodloužením přechodného období získají uživatelé další čas k tomu, aby si osvojili práci s elektronickou evidencí a seznámili se i s jejími úpravami, které budou průběžně nasazovány v zájmu zvýšení uživatelské přívětivosti. O těchto úpravách bude ministerstvo informovat samostatnou aktualitou.  

Ministerstvo zároveň připomíná, že režim přechodného období v žádném případě neznamená úlevu z plnění evidenční povinnosti stanovené v § 28 odst. 2 zákona č.  354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Soudní tlumočníci a soudní překladatelé jsou již v průběhu přechodného období povinni zapisovat tlumočnické a překladatelské úkony do elektronické evidence a nemohou tuto povinnost odkládat na dobu po skončení přechodného období.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.