Psychohygiena pro tlumočníky 22. 6. 2022

Kapacita vzdělávací akce zabývající se psychohygienou pro tlumočníky a překladatele všech jazyků nebyla dosud naplněna.   

Dva semináře, každý s prezenční kapacitou 25 osob, se uskuteční dne 22. června 2022 v sálu Justiční akademie na adrese Hybernská 1006/18, Praha 1. První v časovém rozmezí 9:00 – 12:00 hod., druhý pak 13:00 – 16:00 hod.

V případě, že máte zájem se uvedené akce zúčastnit, registrujte se, prosím, nejpozději do 17. 6. 2022 na tlumocnici@akademie.justice.cz.  Při registraci uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, na jaký seminář (v jakém časovém rozmezí) se hlásíte.

Cílem této akce je pomoci tlumočníkům a překladatelům lépe zvládat vysoké psychické nároky spojené
s výkonem jejich činnosti.

Seminář opět povede Mgr. Hana Sirotková, vedoucí psycholog oddělení klinické psychologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, odborný asistent na katedře psychologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a znalec v oblasti dětské a dospělé klinické psychologie.

Tento seminář je pro soudní tlumočníky a soudní překladatele bezplatný.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.