Psychohygiena pro tlumočníky a překladatele (III.)

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo, že v souvislosti se zvyšujícím se počtem uprchlíků z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, jsou tlumočníci jazyka ukrajinského a ruského vystavování stále většímu psychickému tlaku. Ten je způsoben jak velkým, stále se stupňujícím objemem práce, tak i špatným psychickým rozpoložením uprchlíků. Neustálý tlak pak vede k psychickým problémům tlumočníků (a překladatelů).

Z tohoto důvodu ministerstvo ve spolupráci s Justiční akademií připravilo sebezkušenostní seminář pro tlumočníky a překladatele ukrajinštiny a ruštiny s názvem Základy psychohygieny pro tlumočníky a překladatele.  Cílem této akce je pomoci tlumočníkům a překladatelům lépe zvládat zvýšené psychické nároky způsobené současnou mimořádnou situací při výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti z těchto jazyků.

Seminář povede Mgr. Hana Sirotková, vedoucí psycholog oddělení klinické psychologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, odborný asistent na katedře psychologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a znalec v oblasti dětské a dospělé klinické psychologie.

Dva semináře, každý s prezenční kapacitou 25 osob, se uskuteční dne 20. dubna 2022 v dražebním sálu Justičního areálu Na Míčánkách (ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10). První v časovém rozmezí 9:00 – 12:00 hod., druhý pak 13:00 – 16:00 hod. V případě, že nebude kapacita naplněna tlumočníky jazyka ukrajinského a ruského, mohou se hlásit i tlumočníci (překladatelé) z jiných jazyků.

V případě, že máte zájem se uvedené akce zúčastnit, registrujte se, prosím, nejpozději do 19. 4. 2022 na vzdelavanioins@msp.justice.cz. V něm uveďte své jméno, příjmení a jazyk(y), v nichž tlumočíte či překládáte a informaci o tom, na jaký seminář (v jakém časovém rozmezí) se hlásíte.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.