Psychohygiena pro tlumočníky (IV.)

Ministerstvo spravedlnosti dne 20. 4. 2022 zorganizovalo sebezkušenostní seminář pro tlumočníky a překladatele ukrajinštiny a ruštiny s názvem Základy psychohygieny pro tlumočníky a překladatele. V průběhu semináře vyplynulo, že profese soudních tlumočníků a překladatelů je psychicky náročná již ze svojí povahy. Válečným konfliktem je náročnost ve vztahu k vybraným jazykům umocněná – koncentrovaná. Na základě získané zpětné vazby a obecně pozitivních ohlasů na formu semináře a jeho pozitivní dopad na účastníky se proto Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií rozhodlo uspořádat seminář zabývající se psychohygienou pro tlumočníky a překladatele všech jazyků. Cílem této akce je pomoci tlumočníkům a překladatelům lépe zvládat vysoké psychické nároky spojené s výkonem jejich činnosti.

Seminář opět povede Mgr. Hana Sirotková, vedoucí psycholog oddělení klinické psychologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, odborný asistent na katedře psychologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a znalec v oblasti dětské a dospělé klinické psychologie.

Dva semináře, každý s prezenční kapacitou 25 osob, se uskuteční dne 22. června 2022 v sálu Justiční akademie na adrese Hybernská 1006/18, Praha 1. První v časovém rozmezí 9:00 – 12:00 hod., druhý pak 13:00 – 16:00 hod.

V případě, že máte zájem se uvedené akce zúčastnit, registrujte se, prosím, nejpozději do 17. 6. 2022 na tlumocnici@akademie.justice.cz. V něm uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, na jaký seminář (v jakém časovém rozmezí) se hlásíte.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.