Revokace dohledového sdělení k odměňování tlumočníků a překladatelů ukrajinského jazyka a ruského jazyka

Ministerstvo spravedlnosti zrušilo platnost Dohledového sdělení ke stanovování odměn za tlumočení a překlady ve ztížených podmínkách, jímž v minulém roce s ohledem na mimořádné okolnosti doporučilo orgánům veřejné moci přibírajícím a ustanovujícím soudní tlumočníky a soudní překladatele ukrajinského a ruského jazyka přiznávat zvýšení hranice sazby odměny za tlumočnické a překladatelské úkony o 30% podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 507/2020 Sb.

Revokace dohledového sdělení byla uveřejněna dne 16. 6. 2023 na tlumočnickém portálu v sekci Tlumočníci a překladatelé pod záložkou Dokumenty. Přímý odkaz: Dokumenty – Tlumočnici a překladatelé (justice.cz)

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.