Rozeslání potvrzení opravňujících k výrobě pečetí

Ministerstvo spravedlnosti v polovině měsíce března dokončuje proces rozesílání více než 3 000 potvrzení opravňujících k objednávce tlumočnické a překladatelské pečeti – viz dřívější aktualita Odesílání potvrzení opravňujícího k výrobě pečetí. Většina adresátů (s výjimkou osob s doručovací adresou v zahraničí) tedy poštovní zásilku s potvrzením již měla obdržet, nebo ji nejpozději do konce března obdrží.

V řadě případů se však poštovní zásilky vracejí ministerstvu jako nedoručitelné. Ministerstvo proto vyzývá ty tlumočníky a překladatele, jimž potvrzení nebylo doručeno, aby si zkontrolovali platnost údaje o doručovací adrese uvedené v elektronické evidenci znalců a tlumočníků, přístupné přes portál www.justice.cz, případně přes tento tlumočnický portál v sekci Veřejnost, záložka Seznam tlumočníků.

Změny v doručovací adrese je nezbytné oznámit ministerstvu poštou na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu oins@msp.justice.cz, případně do datové schránky ministerstva (ID: kq4aawz).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.