Sdělení Ministerstva spravedlnosti k číslování tlumočnických a překladatelských úkonů

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti v současné době nemá k dispozici systém evidence tlumočnických a překladatelských úkonů, jímž bude podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, nahrazeno vedení tlumočnického deníku, nevztahuje se na tlumočníky a překladatele povinnost uvádět v tlumočnické a překladatelské doložce číslo položky, pod kterou je tlumočnický či překladatelský úkon zapsán v evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, jak jim jinak ukládá § 24 odst. 2 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Tlumočníci a překladatelé mohou do spuštění evidence tlumočnických a překladatelských úkonů pro vlastní potřebu pokračovat podle své volby v číselné řadě dosud podaných tlumočnických úkonů, nebo případně evidovat tlumočnické a překladatelské úkony samostatně v nové číselné řadě.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.