Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání průkazu tlumočníka

Zákon č. 354/2019 Sb. a prováděcí vyhláška č. 506/2020 Sb. spojují úkon vydání průkazu se zápisem nového žadatele do seznamu. Je tomu tak mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat fotografii. Nové průkazy tedy tlumočníci a překladatelé obdrží poté, co požádají o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů podle nové právní úpravy a budou do něj po splnění zákonných podmínek zapsáni. Ministerstvo v současné době zajišťuje výrobu průkazů externím dodavatelem. Mimo jiné tedy podoba průkazu bude odlišovat tlumočníky a překladatele vykonávající činnost podle přechodných ustanovení (tj. maximálně po dobu 5 let) od tlumočníků a překladatelů, kteří se zcela podrobili nové právní úpravě. Do doby vystavení průkazů lze tedy oprávnění k výkonu činnosti s odkazem na § 44 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb. prokazovat a ověřovat stávajícím tlumočnickým průkazem a za pomoci stávající elektronické evidence tlumočníků dostupné na webových stránkách ministerstva.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.