Seminář na téma „Nová právní úprava tlumočnické a překladatelské činnosti“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro tlumočníky a překladatele s názvem „Nová právní úprava tlumočnické a překladatelské činnosti.“

Seminář povedou zástupci Ministerstva spravedlnosti z věcného útvaru spolu se zástupci tlumočníků a překladatelů.

Seminář je zaměřen především na přípravu ke vstupní zkoušce a její obsah, dále na povinnost mlčenlivosti.

Cílem semináře bude také aktuální zhodnocení dopadů nové právní úpravy z pohledu tlumočníka a překladatele.

Seminář se uskuteční 5. 10. 2022 od 9:00 do 14:00 hod. v Justičním areálu Na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Možná bude i distanční forma prostřednictvím odkazu, který bude registrovaným účastníkům zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním. Podrobnější informace k semináři budou postupně zveřejňovány v aktualitách na portálu https://tlumocnici.justice.cz/ a prostřednictvím facebookové skupiny Znalci, tlumočníci a překladatelé.

Seminář je bezplatný. 

V případě zájmu o účast na uvedeném semináři doporučujeme včasnou registraci na https://registrace.jacz.cz/udalosti/rubrika/tlumocnici/

Při registraci uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, jakou formou se zúčastníte (prezenční/distanční).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.