Seminář na téma „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro soudní tlumočníky a překladatele, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů s názvem „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele.“

Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva spravedlnosti.

Seminář je zaměřen na přípravu ke vstupní zkoušce, její průběh a organizaci, obsah a problematické oblasti.

Seminář se uskuteční 20. 3. 2023 od 13:00 do 16:00 hod. v Justičním areálu Na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Možná bude i distanční forma prostřednictvím odkazu, který bude registrovaným účastníkům zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním.

Seminář je bezplatný. 

V případě zájmu o účast na uvedeném semináři doporučujeme včasnou registraci na https://registrace.jacz.cz

Při registraci uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, jakou formou se zúčastníte (prezenční/distanční).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.