Seminář na téma „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro soudní tlumočníky a překladatele, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů s názvem „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů.“

Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva spravedlnosti.

Seminář je rozdělen do dvou částí. Dopolední program bude zaměřen na přípravu ke vstupní zkoušce, její průběh a organizaci, obsah a problematické oblasti. Odpolední program bude věnován elektronické evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, která nahrazuje tlumočnický deník podle předchozí právní úpravy.

Seminář se uskuteční dne 16. 10. 2023 od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. v Justičním areálu Na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Možná bude i distanční forma prostřednictvím odkazu, který bude registrovaným účastníkům zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním.

Seminář je bezplatný. 

V případě zájmu o účast na uvedeném semináři doporučujeme včasnou registraci na https://registrace.jacz.cz V případě zájmu účastnit se obou částí je nutné se registrovat na každou část samostatně.

Při registraci uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, jakou formou se zúčastníte (prezenční/distanční). Účastníky, kteří se již semináře prezenční formou zúčastnili, v případě přetrvávajícího zájmu, s ohledem na omezenou kapacitu přednáškové místnosti, žádáme o upřednostnění účasti prostřednictvím odkazu.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.