Stížnosti na tlumočníky

Kde a jak lze podat stížnost na soudního překladatele či tlumočníka?

  • Dohled nad výkonem tlumočnické činnosti vykonává Ministerstvo spravedlnosti a stížnosti je proto nutné adresovat tomuto ministerstvu.

Co Ministerstvo spravedlnosti kontroluje?

  • Ministerstvo vykonává dohled nad tím, zda soudní tlumočník či překladatel vykonává tlumočnickou či překladatelskou činnost v souladu s zákonem č. 354/2019 Sb. a podzákonnými právními předpisy tento zákon provádějícími.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.