Upozornění k seznamu tlumočníků

Počínaje dnem 28. 3. 2022 probíhá migrace dat ze Seznamu znalců a tlumočníků do nového Seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů (dále jen „seznam tlumočníků a překladatelů“). Ministerstvo spravedlnosti proto ve stávajícím (starém) Seznamu znalců a tlumočníků bude provádět změny pouze v nezbytném rozsahu (které nesnesou odkladu). Zejména změny adres a dalších kontaktních údajů budou prováděny až v seznamu tlumočníků a překladatelů. Některé údaje proto v Seznamu znalců a tlumočníků nemusí být, do spuštění seznam tlumočníků a překladatelů, aktuální. Ministerstvo chce tímto postupem předejít případným chybám v novém seznamu tlumočníků a překladatelů.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.