Upozornění k zápisu sídla tlumočníka a překladatele do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů

Sídlo tlumočníka a překladatele je údajem povinně zapisovaným do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje prvožadatele o zápis do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů (dále jen „seznam“), stejně tak jako tlumočníky a překladatele žádající o zápis do seznamu podle nové právní úpravy, že:

  1. adresu sídla lze do seznamu zapsat pouze ve formátu obec, číslo popisné, PSČ, případně též ulice a číslo orientační; jako adresu sídla nelze zapsat název zaměstnavatele (např. vysoké školy) nebo jiné právnické osoby, v níž žadatel působí, rovněž nelze zapsat P.O. Box;
  2. k žádosti o zápis do seznamu je nutné doložit právní důvod užívání prostor, v nichž je sídlo umístěno; to neplatí (a) je-li adresa sídla totožná s adresou místa trvalého pobytu žadatele, (b) je-li adresa sídla totožná s adresou sídla, které má žadatel zapsané v živnostenském nebo obchodním rejstříku, (c) lze-li právní důvod užívání prostor zjistit z katastru nemovitostí. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Informace uvedená v bodě 1. shora platí rovněž pro zápis kontaktní adresy zapisované do seznamu v případě uvedeném v § 16 odst. 1 písm. d) a v případě zápisu na žádost podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 354/2019 Sb.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.