Uvádění specializace na tlumočnické a překladatelské pečeti

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Dokumenty novou verzi dokumentu označeného jako Doporučený vzor pečeti, obsahujícího doporučené podoby tlumočnické pečeti a překladatelské pečeti. V nové verzi (datované 18.5.2021) je doplněno písmeno E., jehož text se věnuje otázce uvádění specializace na tlumočnické a překladatelské pečeti.