Výzva k datovým schránkám pro soudní tlumočníky a soudní překladatele

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá soudní tlumočníky a soudní překladatele, aby se neprodleně přihlásili do svých profesních datových schránek. Ministerstvo vnitra tyto datové schránky zřídilo v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. a na základě čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb., a rozeslalo soudním tlumočníkům a soudním překladatelům přístupové údaje, jejichž prostřednictvím je nezbytné se do datové schránky přihlásit. Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením držitele do datové schránky, nejpozději však 15. dnem po dni, kdy mu byly přístupové údaje doručeny. K doručení přitom může dojít jak převzetím obálky s přístupovými údaji nebo doručením datové zprávy, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení), tj. uplynutím 10 dnů od oznámení o uložení zásilky na poště.

Podle aktuálních údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra se k datu 17. 5. 2021 nepřihlásilo do datové schránky ještě 1 224 soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Nevybírání písemností zaslaných soudy a jinými orgány veřejné moci do profesní datové schránky může mít závažné právní důsledky. Proto je nezbytné, aby se soudní tlumočníci a soudní překladatelé neprodleně do datové schránky přihlásili. V případě, že přístupové údaje neobdrželi, musejí se aktivně zajímat o jejich náhradní doručení a za tímto účelem kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra. Kontaktní údaje jsou k dispozici zde: https://www.datoveschranky.info/ .

Podrobnosti  k datovým schránkám znalců jsou uvedeny zde: https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-znalec

Podrobnosti k datovým schránkám soudních tlumočníků a soudních překladatelů jsou uvedeny zde: https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-soudni-tlumocnici-a-soudni-prekladatele

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.