Zřízení datových schránek pro tlumočníky a překladatele II.

V návaznosti na předchozí aktualitu k datovým schránkám, uveřejněnou zde 22. 4. 2021, Ministerstvo spravedlnosti sděluje následující informace:

Profesní datové schránky soudních tlumočníků a soudních překladatelů jsou zřizovány v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a na základě přechodného ustanovení obsaženého v čl. VII.  zákona č. 255/2019 Sb. Datové schránky jsou především určeny pro elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci v souvislosti s výkonem tlumočnické a překladatelské činnosti, obdobně jako je tomu například u profesních datových schránek advokátů nebo insolvenčních správců. Ministerstvo vnitra, jakožto správce informačního systému datových schránek, nyní rozesílá přístupové údaje k datovým schránkám všem soudním tlumočníkům a soudním překladatelům, bez ohledu na to, zda již mají zřízenu jinou datovou schránku či nikoliv. Držení jiné datové schránky, například datové schránky fyzické osoby nebo datové schránky podnikající fyzické osoby, nemá na povinnost zřízení datové schránky soudního tlumočníka a soudního překladatele vliv. Případní zájemci o znepřístupnění datové schránky podnikající fyzické osoby, kterou si nechali v minulosti zřídit na vlastní žádost, se mohou obrátit na Ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra uvádí informace k datovým schránkám a způsobu doručování přístupových údajů na adrese https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-soudni-tlumocnici-a-soudni-prekladatele

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.