Často kladené otázky

Do spuštění nového seznamu tlumočníků a překladatelů je nutné soudní tlumočníky hledat v Evidenci znalců a tlumočníků zde. Podle starého seznamu jsou osoby označené jako „tlumočník“ oprávněny provádět jak tlumočnické, tak překladatelské úkony.

Po spuštění nového seznamu, které se očekává v prvním čtvrtletí roku 2021, budou soudní tlumočníci a překladatelé vedeni v samostatném seznamu a budou rozlišováni na tlumočníky  a překladatele.

Více informaci k vyhledávání tlumočníků a překladatelů naleznete zde.

Termín „tlumočník“ (zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících využívaný jak pro tlumočníky, tak pro překladatele) vystihuje pouze činnost, kterou vykonává profesionálně připravený odborník v oboru tlumočení, tj. ústní konsekutivní nebo synchronní převod z jazyka výchozího do jazyka cílového, zatímco písemný převod (překlad) provádí odborník označený terminologicky správně jako „překladatel“.

Více informací o tlumočnické a překladatelské činnosti naleznete zde.

Pro ověření lze využít vyhledávání tlumočníka podle jména v Evidenci znalců a tlumočníků. Více informaci k vyhledávání tlumočníků a překladatelů naleznete zde.