Často kladené otázky

Do spuštění nového seznamu tlumočníků a překladatelů je nutné soudní tlumočníky hledat v Evidenci znalců a tlumočníků zde. Podle starého seznamu jsou osoby označené jako „tlumočník“ oprávněny provádět jak tlumočnické, tak překladatelské úkony.

Po spuštění nového seznamu, které se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2021, budou soudní tlumočníci a překladatelé vedeni v jednom samostatném seznamu a budou rozlišováni na tlumočníky  a překladatele.

Více informaci k vyhledávání tlumočníků a překladatelů naleznete zde.

Termín „tlumočník“ (zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících využívaný jak pro tlumočníky, tak pro překladatele) vystihuje pouze činnost, kterou vykonává profesionálně připravený odborník v oboru tlumočení, tj. ústní konsekutivní nebo synchronní převod z jazyka výchozího do jazyka cílového, zatímco písemný převod (překlad) provádí odborník označený terminologicky správně jako „překladatel“.

Více informací o tlumočnické a překladatelské činnosti naleznete zde.

Pro ověření lze využít vyhledávání tlumočníka podle jména v Evidenci znalců a tlumočníků. Více informaci k vyhledávání tlumočníků a překladatelů naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.