Studijní materiály k přípravě na vstupní zkoušku

Ministerstvo spravedlnosti pro žadatele o vykonání vstupní zkoušky připravilo studijní materiál, který je k dispozici v sekci Tlumočníci a překladatelé pod záložkou Zkoušky -> Vstupní zkouška -> Co je obsahem zkoušky? (přímý odkaz https://tlumocnici.justice.cz/zkousky-1/co-je-obsahem-zkousky/).

Materiál byl připraven s ohledem na to, že se v případě vstupní zkoušky tlumočníků a překladatelů jedná o novou povinnost zavedenou zákonem č. 354/2019 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021. Dokument obsahuje shrnutí látky, která bude obsahem vstupní zkoušky tlumočníků a překladatelů.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.