Co je obsahem zkoušky?

Testovými otázkami se ověřuje v rozsahu potřebném pro výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti zejména

  • znalost právních předpisů upravujících výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti a řízení nebo jiné postupy, ve kterých se tlumočnická nebo překladatelská činnost vykonává,
  • schopnost výše uvedené právní předpisy aplikovat a
  • znalost náležitostí tlumočnického nebo překladatelského úkonu.

Řízeními, ve kterých se vykonává tlumočnická a překladatelská činnost, se rozumí občanské soudní řízení, trestní řízení, soudní řízení správní a řízení před správním orgánem.

Ministerstvo spravedlnosti pro žadatele o vykonání vstupní zkoušky připravilo studijní materiál, který je k dispozici níže.

Material k priprave na vstupni zkousku tlumocnika

Příklad testové otázky:

Tlumočník či překladatel může použít informace o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své tlumočnické či překladatelské činnosti

a) pokud byl zadavatelem zproštěn mlčenlivosti

b) tyto informace nelze s ohledem na povinnost mlčenlivosti v žádném případě použít

c) pokud tyto informace použije přiměřeným způsobem a v anonymizované podobě pro vědecké nebo vzdělávací účely

d) bez omezení, je-li zadavatelem orgán veřejné moci

e) pokud tyto informace neobsahují osobní údaje ani obchodní tajemství zadavatele

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.