Aktuality

16.11.2021

Informace k apostilování a superlegalizaci úředně ověřených překladů

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje na změnu úřední praxe ověřování soudních tlumočníků a překladatelů pro účely použití překladů v zahraničí. V souvislostí s účinností zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích již nadále nebude možné opatřit vyhotovený překlad (příp. písemný tlumočnický úkon) doložkou ověřující zápis tlumočníka či překladatele [...]

Celý článek
11.12.2020

Nová právní úprava tlumočnické a překladatelské činnosti

Dne 1. 1. 2021 nabývá účinnosti zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o tlumočnicích“), který v rozsahu tlumočnické a překladatelské činnosti nahrazuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Jednou z největších změn přinášených novou právní úpravou je terminologické rozdělení činnosti soudních [...]

Celý článek