Aktuality

09.04.2024

Informace k apostilování a superlegalizaci překladů vyhotovených soudním překladatelem

Má-li být překlad vyhotovený českým soudním překladatelem dále ověřen pro použití v zahraničí, lze postupovat dvěma způsoby: Podpis soudního překladatele na překladatelské doložce úředně ověří notář. Následně (v závislosti na státu, kde bude listina použita) bude překlad opatřen: Apostilou, kterou vydá Notářská komora ČR nebo její regionální komory (podrobnější informace [...]

Celý článek
05.12.2022

Novela vyhlášky o odměně a náhradách soudních tlumočníků a překladatelů byla zveřejněna ve Sbírce zákonů

Dne 2. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 369/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023. Novela zejména ruší rozmezí sazby odměny za tlumočnický a překladatelský úkon a zvyšuje odměny tlumočníků a překladatelů. Nově stanoví, že tlumočníkovi [...]

Celý článek
29.03.2022

Upozornění k seznamu tlumočníků

Počínaje dnem 28. 3. 2022 probíhá migrace dat ze Seznamu znalců a tlumočníků do nového Seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů (dále jen „seznam tlumočníků a překladatelů“). Ministerstvo spravedlnosti proto ve stávajícím (starém) Seznamu znalců a tlumočníků bude provádět změny pouze v nezbytném rozsahu (které nesnesou odkladu). Zejména změny adres a dalších kontaktních údajů budou [...]

Celý článek
16.11.2021

Informace k apostilování a superlegalizaci úředně ověřených překladů

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje na změnu úřední praxe ověřování soudních tlumočníků a překladatelů pro účely použití překladů v zahraničí. V souvislostí s účinností zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích již nadále nebude možné opatřit vyhotovený překlad (příp. písemný tlumočnický úkon) doložkou ověřující zápis tlumočníka či překladatele [...]

Celý článek
11.12.2020

Nová právní úprava tlumočnické a překladatelské činnosti

Dne 1. 1. 2021 nabývá účinnosti zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o tlumočnicích“), který v rozsahu tlumočnické a překladatelské činnosti nahrazuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Jednou z největších změn přinášených novou právní úpravou je terminologické rozdělení činnosti soudních [...]

Celý článek

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.