Jak poznat soudního tlumočníka a překladatele

a) Soudní tlumočník (překladatel) vs. tlumočník (překladatele)

Soudního tlumočníka a překladatele je třeba odlišovat od „běžných“ tlumočníků a překladatelů, kteří vykonávají shodné činnosti např. na základě živnostenského oprávnění. Pouze soudní tlumočníci a překladatelé, kteří museli splnit přísné kvalifikační podmínky dávající záruku řádného výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti a složit vstupní zkoušky, jsou oprávněni provádět tlumočnické a překladatelské úkony podle zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Ačkoliv i „běžní“ tlumočníci a překladatelé mohou mít oprávnění provádět tlumočení a překlady, takové úkony postrádají váhu tlumočnického či překladatelského úkonu, a nemohou tedy být použity v případech, kdy právní předpisy vyžadují tlumočení soudním tlumočníkem či tzv. ověřený překlad.

 

b) Jak poznat tlumočníka a překladatele při výběru

Vzhledem k tomu, že oprávnění vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost vzniká zápisem do seznamu tlumočníků a překladatelů (tj. informačního systému veřejné správy vedeného Ministerstvem spravedlnosti), nejspolehlivějším způsobem, jak ověřit, zda některá osoba je tlumočníkem nebo překladatelem, je nahlédnutí do tohoto seznamu (zde).

Při nahlížení do seznamu znalců je kromě toho, zda je daná osoba vůbec zapsána jako tlumočník nebo překladatel, důležité také to, pro jaký jazyk je tato osoba zapsána a zda je tato osoba zapsána jako tlumočník nebo překladatel (příp. obojí).

 

c) Jak poznat tlumočníka a překladatele v osobním styku

Při osobním styku se může tlumočník nebo překladatel prokázat průkazem tlumočníka nebo překladatele vydaným Ministerstvem spravedlnosti.

Vzory průkazů soudního tlumočníka a soudního překladatele:

Průkaz soudního tlumočníka je oboustranně potištěná plastová karta tmavě oranžové barvy o rozměrech 85,6 x 54 mm se zakulacenými rohy. Průkaz je zajištěn ochranným prvkem s motivem stříbrného korunovaného dvouocasého lva ve skoku a textem „VYDALO MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY“. Na pozadí rubové strany je vyobrazen motiv glóbu s naznačenými poledníky a rovnoběžkami a vodorovně umístěnou šipkou.

Průkaz je oboustranně potištěná plastová karta světle oranžové barvy o rozměrech 85,6 x 54 mm se zakulacenými rohy. Průkaz je zajištěn ochranným prvkem s motivem stříbrného korunovaného dvouocasého lva ve skoku a textem „VYDALO MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY“. Na pozadí rubové strany je vyobrazen motiv glóbu s naznačenými poledníky a rovnoběžkami a vodorovně umístěnou šipkou.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.