Aktuality

09.04.2024

Informace k apostilování a superlegalizaci překladů vyhotovených soudním překladatelem

Má-li být překlad vyhotovený českým soudním překladatelem dále ověřen pro použití v zahraničí, lze postupovat dvěma způsoby: Podpis soudního překladatele na překladatelské doložce úředně ověří notář. Následně (v závislosti na státu, kde bude listina použita) bude překlad opatřen: Apostilou, kterou vydá Notářská komora ČR nebo její regionální komory (podrobnější informace [...]

Celý článek
28.03.2024

Seminář na téma „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro soudní tlumočníky a překladatele, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu tlumočníkůa překladatelů s názvem „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů.“ Seminář povedou [...]

Celý článek
19.01.2024

Seminář na téma „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro soudní tlumočníky a překladatele, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů s názvem „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů.“ Seminář povedou [...]

Celý článek
06.11.2023

Seminář na téma „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro soudní tlumočníky a překladatele, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů s názvem „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů.“ Seminář povedou [...]

Celý článek
19.09.2023

Seminář na téma „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro soudní tlumočníky a překladatele, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů s názvem „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů.“ Seminář povedou [...]

Celý článek
21.06.2023

Revokace dohledového sdělení k odměňování tlumočníků a překladatelů ukrajinského jazyka a ruského jazyka

Ministerstvo spravedlnosti zrušilo platnost Dohledového sdělení ke stanovování odměn za tlumočení a překlady ve ztížených podmínkách, jímž v minulém roce s ohledem na mimořádné okolnosti doporučilo orgánům veřejné moci přibírajícím a ustanovujícím soudní tlumočníky a soudní překladatele ukrajinského a ruského jazyka přiznávat zvýšení hranice sazby odměny za tlumočnické a překladatelské [...]

Celý článek
20.06.2023

Prodloužení přechodného období v souvislosti s provozem elektronické evidence tlumočnických a překladatelských úkonů

Aktualitou uveřejněnou na tlumočnickém portálu dne 7. 12. 2022 Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“)  oznámilo zprovoznění elektronické evidence tlumočnických a překladatelských úkonů,  informovalo soudní tlumočníky a soudní překladatele o povinnosti zapisovat tlumočnické a překladatelské úkony do elektronické evidence, avyhlásilo přechodné období do 30. 6. 2023. Podstatou [...]

Celý článek
12.05.2023

Seminář na téma „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro soudní tlumočníky a překladatele, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů s názvem „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“ a „Elektronická evidence úkonů.“ Seminář povedou zástupci [...]

Celý článek
12.05.2023

Seminář na téma „Nová právní úprava tlumočnické a překladatelské činnosti“

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo poptávku po vzdělávání v souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti. Z tohoto důvodu připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií další seminář pro tlumočníky a překladatele s názvem „Nová právní úprava tlumočnické a překladatelské činnosti.“ Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva [...]

Celý článek
10.03.2023

Seminář na téma „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro soudní tlumočníky a překladatele, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů s názvem „Příprava ke vstupní zkoušce tlumočníka nebo překladatele.“ Seminář povedou zástupci věcného útvaru [...]

Celý článek
23.12.2022

Oznámení k průběhu vstupní zkoušky tlumočníka a překladatele

Ministerstvo spravedlnosti v součinnosti s Justiční akademií přistupuje, na základě zhodnocení dosavadního průběhu vstupní zkoušky žadatelů o zápis do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů, k úpravě počtu testových otázek a času vyhrazeného pro písemný test. Počínaje dnem 1. 1. 2023 bude písemný test obsahovat 12 testových otázek (namísto dosavadních 10 otázek). Celkový čas vyhrazený pro [...]

Celý článek
12.12.2022

Upozornění k zápisu sídla tlumočníka a překladatele do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů

Sídlo tlumočníka a překladatele je údajem povinně zapisovaným do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje prvožadatele o zápis do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů (dále jen „seznam“), stejně tak jako tlumočníky a překladatele [...]

Celý článek
07.12.2022

Zprovoznění elektronické evidence tlumočnických a překladatelských úkonů

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) zprovoznilo elektronickou evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, která nahrazuje tlumočnický deník podle předchozí právní úpravy. Elektronická evidence je informační systém veřejné správy a je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup. 1. Přechodné období do 30. 6. 2023 Povinnost zapisovat tlumočnické a překladatelské úkony [...]

Celý článek
05.12.2022

Novela vyhlášky o odměně a náhradách soudních tlumočníků a překladatelů byla zveřejněna ve Sbírce zákonů

Dne 2. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 369/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023. Novela zejména ruší rozmezí sazby odměny za tlumočnický a překladatelský úkon a zvyšuje odměny tlumočníků a překladatelů. Nově stanoví, že tlumočníkovi [...]

Celý článek
11.08.2022

Novela vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném a návrh novely vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele. Oba návrhy pan ministr dne 29. 7. 2022 předložil do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny eKLEP, která je veřejnosti zpřístupněna na VeKLEP (Nejnovější materiály v připomínkovém [...]

Celý článek
01.07.2022

Upozornění k novému seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů – kontrola zapsaných kontaktních údajů

Ministerstvo spravedlnosti spustilo dne 27. 6. 2022 nový soudních tlumočníků a soudních překladatelů. V návaznosti na migraci dat z původního seznamu do nového seznamu ministerstvo žádá soudní tlumočníky a soudní překladatele o provedení kontroly údajů zapsaných v seznamu. Žádost o změnu údajů zasílejte prostřednictvím datové schránky Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz nebo poštou [...]

Celý článek
29.06.2022

Seminář na téma „Nová právní úprava tlumočnické a překladatelské činnosti“

V souvislosti s novou právní úpravou tlumočnické a překladatelské činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro tlumočníky a překladatele s názvem „Nová právní úprava tlumočnické a překladatelské činnosti.“ Seminář povedou zástupci Ministerstva spravedlnosti z věcného útvaru spolu se zástupci tlumočníků a překladatelů. Seminář [...]

Celý článek
24.06.2022

Ministerstvo spravedlnosti spouští nový seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů

Ministerstvo spravedlnosti spustí dne 27. 6. 2022 nový seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů a současně i nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Jedná se o informační systémy veřejné správy, které nahradí dosavadní evidenci znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů. Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, [...]

Celý článek
14.06.2022

Psychohygiena pro tlumočníky 22. 6. 2022

Kapacita vzdělávací akce zabývající se psychohygienou pro tlumočníky a překladatele všech jazyků nebyla dosud naplněna.    Dva semináře, každý s prezenční kapacitou 25 osob, se uskuteční dne 22. června 2022 v sálu Justiční akademie na adrese Hybernská 1006/18, Praha 1. První v časovém rozmezí 9:00 – 12:00 hod., druhý pak 13:00 – 16:00 hod. V případě, že máte zájem se uvedené akce [...]

Celý článek
13.06.2022

Dohledové sdělení k odměňování tlumočníků ruštiny a ukrajinštiny (aktualizované znění)

Vzhledem k naléhavé potřebě zajištění velikého množství tlumočení a překladů z a do ukrajinského a ruského jazyka způsobenou přílivem válečných uprchlíků z území Ukrajiny, vydalo Ministerstvo spravedlnosti dohledové sdělení ke stanovování odměn za tlumočení a překlady ve ztížených podmínkách. V něm je obsažena i část doporučující povahy, v rámci níž ministerstvo doporučuje orgánům [...]

Celý článek
10.06.2022

Informace k zápisům v Seznamu soudních tlumočníků a překladatelů

V souvislosti se zprovozněním nového seznamu soudních tlumočníků a  soudních překladatelů Ministerstvo spravedlnosti oznamuje, že ve smyslu přechodných ustanovení zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích jsou tlumočníci jmenovaní podle předchozí právní úpravy (zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) vedeni v novém seznamu samostatně jako soudní [...]

Celý článek
29.04.2022

Psychohygiena pro tlumočníky (IV.)

Ministerstvo spravedlnosti dne 20. 4. 2022 zorganizovalo sebezkušenostní seminář pro tlumočníky a překladatele ukrajinštiny a ruštiny s názvem Základy psychohygieny pro tlumočníky a překladatele. V průběhu semináře vyplynulo, že profese soudních tlumočníků a překladatelů je psychicky náročná již ze svojí povahy. Válečným konfliktem je náročnost ve vztahu k vybraným jazykům umocněná - koncentrovaná. [...]

Celý článek
20.04.2022

Psychohygiena pro tlumočníky a překladatele (III.)

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo, že v souvislosti se zvyšujícím se počtem uprchlíků z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, jsou tlumočníci jazyka ukrajinského a ruského vystavování stále většímu psychickému tlaku. Ten je způsoben jak velkým, stále se stupňujícím objemem práce, tak i špatným psychickým rozpoložením uprchlíků. Neustálý tlak pak vede k psychickým problémům tlumočníků (a [...]

Celý článek
30.03.2022

Dohledové sdělení k odměňování tlumočníků ruštiny a ukrajinštiny

Vzhledem k naléhavé potřebě zajištění velikého množství tlumočení a překladů z a do ukrajinského a ruského jazyka způsobenou přílivem válečných uprchlíků z území Ukrajiny, vydalo Ministerstvo spravedlnosti dohledové sdělení ke stanovování odměn za tlumočení a překlady ve ztížených podmínkách. V něm je obsažena i část doporučující povahy, v rámci níž ministerstvo doporučuje orgánům [...]

Celý článek
18.01.2022

Přípustné specializace

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, upravuje možnost zápisu specializace, jakožto veřejného údaje, do seznamu tlumočníků a překladatelů.   V době platnosti staré právní úpravy (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) chybělo koncepční pojetí specializací tlumočnické činnosti, kdy fakticky neexistoval jednotící prvek umožňující stanovit [...]

Celý článek
17.01.2022

Organizační opatření ve věci vstupní zkoušky tlumočníka dne 18. a 20. 1. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním vstupní zkoušky tlumočníka dne 18. 1. 2022 a dne 20. 1. 2022 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 14. 1. 2022, č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN, účinného ode dne 17. 1. 2022 byly [...]

Celý článek
14.01.2022

Aktuální informace k evidenci úkonů

Nový tlumočnický zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen „TlumZ“) zavádí elektronickou evidenci úkonů, která nahrazuje povinnost vést tlumočnický deník a poskytne ministerstvu průběžné i souhrnné údaje o provedených tlumočnických a překladatelských úkonech. Odpadá tak nutnost každoroční kontroly tlumočnických deníků a povinné odevzdávání přehledů [...]

Celý článek
06.12.2021

Organizační opatření ve věci písemné části vstupní zkoušky tlumočníka (překladatele) dne 7. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části vstupní zkoušky tlumočníka (překladatele) dne 7. 12. 2021 informovat uchazeče, že usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat [...]

Celý článek
06.12.2021

Organizační opatření ve věci písemné části vstupní zkoušky tlumočníka (překladatele)

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části vstupní zkoušky tlumočníka dne 7. 12. 2021 informovat uchazeče o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 a vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a [...]

Celý článek
02.11.2021

Organizační opatření ve věci vstupní zkoušky tlumočníka (překladatele)

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním vstupní zkoušky tlumočníka (překladatele) dne 4. a 10. 11. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které je účinné od 30. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 10. 2021, č. j. MZDR [...]

Celý článek
17.09.2021

Pracujeme na novém tlumočnickém portálu

Stále zlepšujeme. Ministerstvo spravedlnosti aktuálně pracuje na novém tlumočnickém portálu. Jedná se o pilotní projekt přetvoření všech webů justice, jejichž cílem je reflektovat zájmy a potřeby jednotlivých uživatelů. V této souvislosti se budou zástupci ministerstva, nebo jeho dodavatelé, obracet na jednotlivé vybrané tlumočníky a překladatele v rámci prováděné analýzy. Předem děkujeme za [...]

Celý článek
15.09.2021

Opakovaná výzva k přihlášení do datových schránek tlumočníků a překladatelů

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra dne 3. 9. 2021 se do datové schránky dosud nepřihlásilo 1 039 soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Většině těchto osob (958) byla datová schránka zpřístupněna v důsledku tzv. fikce doručení (jde o náhradní doručení, k němuž dochází uplynutím 10 dnů od oznámení o uložení poštovní zásilky s přístupovými údaji na poště). [...]

Celý článek
18.08.2021

Dohledový benchmark k provádění překladatelských úkonů pro soukromé účely

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Tlumočníci a překladatelé, pod záložkou Dokumenty, další z tzv. dohledových benchmarků, tj. dohledové sdělení, jehož účelem je zvýšit transparentnost dohledové praxe a právní jistotu dotčených subjektů. Zveřejněný benchmark č. 4/2021 se vyjadřuje k otázce provádění překladatelských úkonů pro soukromé účely v případech nepředvídaných zvláštním [...]

Celý článek
29.07.2021

Pracovní skupina pro tlumočnickou a překladatelskou činnost

Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Odboru insolvenčního a soudních znalců, jakožto aplikačního útvaru, zřídilo počátkem roku 2021 Pracovní skupinu pro tlumočnickou a překladatelskou činnosti, jejímiž členy jsou následující zástupci tlumočníků a překladatelů: ·         PhDr. Ilona Šprcová, MBA ·         Mgr. Edita [...]

Celý článek
28.07.2021

Dohledový benchmark k připojování tlumočnických pečetí na notářské zápisy

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Tlumočníci a překladatelé, pod záložkou Dokumenty, další dohledový benchmark, tj. dohledové sdělení, jehož účelem je zvýšit transparentnost dohledové praxe a právní jistotu dotčených subjektů. Zveřejněný benchmark č. 3/2021 se vyjadřuje k otázce připojování tlumočnických pečetí na notářské zápisy. (Pro odstranění pochybností ministerstvo sděluje, [...]

Celý článek
18.06.2021

Výzva k datovým schránkám pro soudní tlumočníky a soudní překladatele

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá soudní tlumočníky a soudní překladatele, aby se neprodleně přihlásili do svých profesních datových schránek. Ministerstvo vnitra tyto datové schránky zřídilo v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. a na základě čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb., a rozeslalo soudním tlumočníkům a soudním překladatelům přístupové údaje, jejichž prostřednictvím je nezbytné se [...]

Celý článek
28.05.2021

Dohledový benchmark k vyúčtování dalšího vyhotovení překladu

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Tlumočníci a překladatelé, pod záložkou Dokumenty, první z tzv. dohledových benchmarků týkajících se výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Jedná se o první metodický materiál z nově koncipované řady dohledových sdělení, která budou vyjadřovat přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám aplikační praxe s cílem přispět k  naplnění zásady [...]

Celý článek
27.05.2021

Zřízení datových schránek pro tlumočníky a překladatele II.

V návaznosti na předchozí aktualitu k datovým schránkám, uveřejněnou zde 22. 4. 2021, Ministerstvo spravedlnosti sděluje následující informace: Profesní datové schránky soudních tlumočníků a soudních překladatelů jsou zřizovány v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a na základě přechodného ustanovení obsaženého v [...]

Celý článek
26.05.2021

Zřízení datových schránek pro tlumočníky a překladatele I.

Datové schránky tlumočníků a překladatelů, tzv. profesní datové schránky, jsou pro tlumočníky a překladatele povinné a jsou zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky a bezplatně na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo vnitra zahájí rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám tlumočníků a překladatelů dne 1. 5. 2021. [...]

Celý článek
29.03.2021

Aktuální a doplňující informace k doporučeným podobám tlumočnické a překladatelské pečeti podle vyhlášky č. 506/2020 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Dokumenty doporučené podoby tlumočnické pečeti a překladatelské pečeti, které odpovídají nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2021. Doporučené vzory pečetí nejsou pro tlumočníky a překladatele závazné, pečeti však musejí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 20 a 21 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Vyobrazení [...]

Celý článek
22.03.2021

Rozeslání potvrzení opravňujících k výrobě pečetí

Ministerstvo spravedlnosti v polovině měsíce března dokončuje proces rozesílání více než 3 000 potvrzení opravňujících k objednávce tlumočnické a překladatelské pečeti - viz dřívější aktualita Odesílání potvrzení opravňujícího k výrobě pečetí. Většina adresátů (s výjimkou osob s doručovací adresou v zahraničí) tedy poštovní zásilku s potvrzením již měla obdržet, [...]

Celý článek
04.03.2021

Odesílání potvrzení opravňujícího k výrobě pečeti

Rádi bychom Vás informovali o tom, že Ministerstvo spravedlnosti ČR v současné době postupně, a to dle abecedy, rozesílá poštou potvrzení opravňující k vyhotovení tlumočnické a překladatelské pečeti všem soudním tlumočníkům a soudním překladatelům dle účinné legislativy. Můžete tedy očekávat jeho doručení.   Platnost zasílaných potvrzení je omezena na dobu 60 dnů od data vystavení. Nepodaří-li [...]

Celý článek
17.02.2021

Informace k apostilování a superlegalizaci úředně ověřených překladů

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dopis adresovaný soudním tlumočníkům a překladatelům ve věci provádění tlumočnických a překladatelských úkonů pro účely jejich použití v zahraničí [k dispozici zde - Dopis náměstkyně MSp ČR soudním tlumočníkům a překladatelům (ověřování)]. Uvedeným dopisem ministerstvo informuje soudní tlumočníky a překladatele, že nadále již nebude možné opatřit vyhotovený [...]

Celý článek
11.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání průkazu tlumočníka

Zákon č. 354/2019 Sb. a prováděcí vyhláška č. 506/2020 Sb. spojují úkon vydání průkazu se zápisem nového žadatele do seznamu. Je tomu tak mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat fotografii. Nové průkazy tedy tlumočníci a překladatelé obdrží poté, co požádají o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů podle nové právní úpravy a budou do něj po splnění zákonných [...]

Celý článek
07.01.2021

Vzorové tlumočnické a překladatelské doložky podle zákona č. 354/2019 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dokument obsahující vzorové překladatelské a tlumočnické doložky odpovídající požadavkům nové právní úpravy (k dispozici zde). Znění zveřejněných doložek není pro tlumočníky a překladatelé závazné a doložky vyžadují individualizované úpravy ze strany tlumočníka či překladatele. Tlumočníci a překladatelé tedy mohou vzorové doložky dle vlastního uvážení [...]

Celý článek

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.